Spolupráca

Aby advokátska kancelária mohla poskytovať komplexné a efektívne riešenia, v určitých odvetviach práva konzultuje s nasledujúcimi kanceláriami a obchodnými spoločnosťami:

 

Valné zhromaždenia a obchodné rokovania

Rokovacia miestnosť účtovníckej kancelárie Silvie Kovácsovej s kapacitou do 12 osôb,

Inter Harmony, spol. s r.o., Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda


Trestné právo

Mgr. Milan Trylč, PhD., advokát v Bratislave, učiteľ Právnickej fakulty UK v Bratislave

 

Prípady v Maďarsku

Dávid Advokátska Kancelária, Budapešť
www.davidugyved.hu

 

Právo duševného vlastníctva

PATENT IURIST s.r.o.,  ADVOKÁTSKA, PATENTOVÁ  A  ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA, Bratislava, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát, predseda Slovenskej komory patentových zástupcov
www.patent-iurist.sk

 

Nehnuteľnosti, stavby a projekty

REC-TEAM a.s., Bratislava
www.recteam.sk