Pozdravujem Návštevníka!

O kvalite advokátskej kancelárie rozhoduje odhodlanosť, usilovnosť, spoľahlivosť a dochvíľnosť pracujúceho advokáta. Podrobne poznajúc doterajšie pôsobenie JUDr. Sidóa môžem potvrdiť jeho vyššie uvádzané kvality, pričom považuje za dôležité, aby to zažili aj jeho klienti. Darmo je advokát slávny, má dlhoročné skúsenosti, keď zabudne oznámiť klientovi termín najbližšieho pojednávania, stratí dôležité spisy alebo na rokovanie dohodnuté na desiatu hodinu príde o pol dvanástej - ešte k tomu nepripravený. Radšej menej skúsenosti, ale nech prevažuje oddanosť, precíznosť a náročnosť.

Pre mladého advokáta je najpodstatnejšie, aby mu obecenstvo hľadajúc právne riešenie dôverovalo a uverilo, že istotne je hodnoverná osobnosť. Treba mu poskytnúť príležitosť, aby sa mohol ukázať. U mňa to dokázal, teraz musí obstáť doma! Ja mu mimoriadne držím palce, pretože pre advokáciu oddaných kolegov stále ubúda! Advokátska činnosť je služba, ktorá znamená slúžiť právu a klientom! Milý Gejza, buď vítaný v klube odhodlaných advokátov!

 

Dr. Gyula Dávid advokát,

vedúci advokátskej kancelárie Dávid Társas Ügyvédi Iroda,
bývalý poslanec parlamentu,
volený maďarský sudca Medzinárodného športového súdu CAS/TAS