JUDr. Gejza Sidó

Profil

Gejza Sidó sa narodil v roku 1983 v meste Dunajská Streda na Slovensku. Jeho rodičia majú vysokoškolské vzdelanie, otec inžinier a matka farmaceutka. Na strednej škole sa začal zaujímať o právo. Počas letných prázdnin sa zúčastňoval Letnej univerzity Právnickej fakulty ELTE v Budapešti. Po ukončení gymnázia bol prijatý na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú absolvoval formou denného štúdia. Už pred získaním právnického diplomu pracoval v jednom medzinárodnom energetickom podniku, kde na právnom oddelení získaval praktické skúsenosti od právnikov s bohatou praxou.

Po ukončení štúdia na univerzite sa cielene orientoval na advokátske povolanie. Počas trojročnej koncipientskej praxe pracoval pre významné advokátske kancelárie v Bratislave a Budapešti. Po úspešných advokátskych skúškach a vykonaní advokátskeho sľubu si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu v Dunajskej Strede, a to v úzkej spolupráci s bratislavskými, miestnymi a budapeštianskymi advokátmi - priateľmi.

Záľuby

Gejza Sidó rád jazdí na motorke a na lyžiach, od detstva pravidelne hráva basketbal, začal plávať a chodí na pilates.

Vzdelanie

2002-2008 Právnická fakulta UK v Bratislave, denná forma štúdia, akademický titul Magister
2011 akademický titul JUDr.
2012 advokátske skúšky

Profesionálna prax

2006-2008 e-on, Západoslovenská energetika, a.s., Ústredie Bratislava,
právne oddelenie, praktikant
2008-2010 PATENT IURIST s.r.o.,  ADVOKÁTSKA, PATENTOVÁ 
A  ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA, Bratislava, advokátsky koncipient
2010-2011 Dávid Advokátska Kancelária, Budapešť,
advokátsky koncipient
2012 Sidó Advokátska Kancelária, Dunajská Streda, advokát

Jazykové znalosti

Maďarský jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk,
rozumie po nemecky.

Gejza Sidó je členom Slovenskej advokátskej komory.