Vítajte na našej webstránke

Naša advokátska kancelária SIDÓ pod vedením JUDr. Gejzu Sidó poskytuje široké portfólio služieb v oblasti práva na Slovensku i v zahraničí. Zastupujeme záujmy našich klientov, ktorí potrebujú pomoc vo všetkých oblastiach práva.

V našej advokátskej kancelárií vám ponúkame komplexné právne poradenstvo pre fyzické i právnické osoby. Zameriavame sa na poskytovanie služieb v mnohých právnych oblastiach so zreteľom na právo občianske a rodinné, dedičské, obchodné a obchodné spoločnosti, pracovné či správne, živnostenské a priestupkové.

JUDr. Gejza Sidó vo svojej praxi využíva mnohoročné znalosti nadobudnuté praxou na Slovensku i v Maďarsku. Významná geografická poloha sídla advokátskej kancelárie v Dunajskej Strede podporuje obchodné vzťahy susediacich štátov. Znalosť oboch štátnych právnych systémov nám ponúka veľkú konkurenčnú výhodu.

Vďaka týmto odborným skúsenostiam pristupujeme k našim klientom individuálne a svedomito. Právne služby poskytujeme promptne s dôrazom na spokojnosť a maximálny komfort klienta. Sme vašim strategickým partnerom, pracujeme zodpovedne a odborne.

Zakladateľ advokátskej kancelárie, JUDr. Gejza Sidó, je plne licencovaný advokát, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory. Poskytujeme právne služby v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.